Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản XÃ BÌNH TRỊ
STTTên văn bảnNgày ban hành
1 thông báo điều hành xử lý công việc UBND xã Bình Trị
Số/Ký hiệu: 40/TB-UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 15 lượt

29/07/2022
2 Thông báo tạm dừng tiếp công dân tại UBND xã Bình Trị
Số/Ký hiệu: 38/TB-UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 20 lượt

23/06/2022
3 Thông báo việc phê duyệt và niêm yết danh sách công khai người đủ điều kiện dự xét tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách cấp xã khối Đảng năm 2022
Số/Ký hiệu: 01-TT/HĐTC ; Người ký: Nguyễn Văn Diên
Đã xem: 32 lượt

25/04/2022
4 thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 (thi phỏng vấn) kỳ thi tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách cấp xã khối chính quyền xã Bình Trị năm 2022
Số/Ký hiệu: Thông báo số 16/TB-UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 27 lượt

25/04/2022
5 Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển kỳ chọn người hoạt động không chuyên trách cấp xã khối đảng xã Bình Trị năm 2022
Số/Ký hiệu: 40-QĐ/ĐU ; Người ký: Nguyễn Văn Diên
Đã xem: 24 lượt

22/04/2022
6 Thông báo Về việc tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách Bình Trị năm 2022
Số/Ký hiệu: 15/TB- UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 25 lượt

20/04/2022
7 Thông báo Về việc điều hành giải quyết công việc của UBND xã Bình Trị
Số/Ký hiệu: 14/TB- UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 29 lượt

18/04/2022
8 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 xã Bình Trị
Số/Ký hiệu: 18/KH-UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 23 lượt

09/04/2022
9 Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 xã Bình Trị
Số/Ký hiệu: 30/QĐ- UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 21 lượt

09/04/2022
10 Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn xã Bình Trị năm 2022
Số/Ký hiệu: 16/KH-UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 21 lượt

08/04/2022
11 Triển khai thực hiện năm An toàn giao thông năm 2022
Số/Ký hiệu: 17/KH-UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 23 lượt

08/04/2022
12 Về việc tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách xã Bình Trị năm 2022
Số/Ký hiệu: 28-TT/ĐU ; Người ký: Nguyễn Văn Diên
Đã xem: 28 lượt

23/03/2022
13 Thông báo về việc tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã khối chính quyền, xã Bình Trị năm 2022
Số/Ký hiệu: 05/TB- UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 41 lượt

16/03/2022
14 Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 01/TB-HĐND ; Người ký: Lê Cao Anh
Đã xem: 22 lượt

11/01/2022
15 Quyết định công nhận gia đình văn hóa năm 2017
Số/Ký hiệu: số 207/QĐ - UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 250 lượt

26/10/2017
16 Báo cáo tháng 10 năm 2017
Số/Ký hiệu: số 48/BC - UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 249 lượt

10/10/2017
17 Quyết định Điều chỉnh Ban biên tập, cộng tác viên, phát thanh viên xã Bình Trị
Số/Ký hiệu: Số: 152 /QĐ - UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 264 lượt

26/07/2017
18 Quyết Định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bình Trị
Số/Ký hiệu: Số: 57/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 260 lượt

10/12/2015
19 Quyết Định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bình Trị
Số/Ký hiệu: Số: 57/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 217 lượt

10/12/2015
Liên kết web
Thông tin cần biết