Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản XÃ BÌNH TRỊ
STTTên văn bảnNgày ban hành
1 Thông báo việc phê duyệt và niêm yết danh sách công khai người đủ điều kiện dự xét tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách cấp xã khối Đảng năm 2022
Số/Ký hiệu: 01-TT/HĐTC ; Người ký: Nguyễn Văn Diên
Đã xem: 3 lượt

25/04/2022
2 thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 (thi phỏng vấn) kỳ thi tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách cấp xã khối chính quyền xã Bình Trị năm 2022
Số/Ký hiệu: Thông báo số 16/TB-UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 2 lượt

25/04/2022
3 Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển kỳ chọn người hoạt động không chuyên trách cấp xã khối đảng xã Bình Trị năm 2022
Số/Ký hiệu: 40-QĐ/ĐU ; Người ký: Nguyễn Văn Diên
Đã xem: 3 lượt

22/04/2022
4 Thông báo Về việc tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách Bình Trị năm 2022
Số/Ký hiệu: 15/TB- UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 3 lượt

20/04/2022
5 Thông báo Về việc điều hành giải quyết công việc của UBND xã Bình Trị
Số/Ký hiệu: 14/TB- UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 4 lượt

18/04/2022
6 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 xã Bình Trị
Số/Ký hiệu: 18/KH-UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 3 lượt

09/04/2022
7 Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 xã Bình Trị
Số/Ký hiệu: 30/QĐ- UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 3 lượt

09/04/2022
8 Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn xã Bình Trị năm 2022
Số/Ký hiệu: 16/KH-UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 3 lượt

08/04/2022
9 Triển khai thực hiện năm An toàn giao thông năm 2022
Số/Ký hiệu: 17/KH-UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 3 lượt

08/04/2022
10 Về việc tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách xã Bình Trị năm 2022
Số/Ký hiệu: 28-TT/ĐU ; Người ký: Nguyễn Văn Diên
Đã xem: 5 lượt

23/03/2022
11 Thông báo về việc tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã khối chính quyền, xã Bình Trị năm 2022
Số/Ký hiệu: 05/TB- UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 20 lượt

16/03/2022
12 Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số/Ký hiệu: 01/TB-HĐND ; Người ký: Lê Cao Anh
Đã xem: 3 lượt

11/01/2022
13 Quyết định công nhận gia đình văn hóa năm 2017
Số/Ký hiệu: số 207/QĐ - UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 229 lượt

26/10/2017
14 Báo cáo tháng 10 năm 2017
Số/Ký hiệu: số 48/BC - UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 232 lượt

10/10/2017
15 Quyết định Điều chỉnh Ban biên tập, cộng tác viên, phát thanh viên xã Bình Trị
Số/Ký hiệu: Số: 152 /QĐ - UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 244 lượt

26/07/2017
16 Quyết Định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bình Trị
Số/Ký hiệu: Số: 57/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 241 lượt

10/12/2015
17 Quyết Định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bình Trị
Số/Ký hiệu: Số: 57/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Viết Mãnh
Đã xem: 200 lượt

10/12/2015
Liên kết web
Thông tin cần biết